Chcete tovar vrátiť, vymeniť alebo reklamovať ?

Stiahnite a vyplňte náš online formulár, ktorý nie je potrebné tlačiť, ale stačí nám ho zaslať v prílohe emailu na info@damsketopankyonline.sk
Ak vám formulár nejde vyplniť alebo uložiť, tak ho vytlačte, vypíšte a zašlite spolu s tovarom. 
V nutnom prípade nám svoje požiadavky napíšte rukou v sprievodnom liste.

ONLINE FORMULÁR SI STIAHNITE TU : LINK

 

Tovar v pôvodnom stave je možné úplne vrátiť do 14 dní od doručenia.
Tovar v pôvodnom stave  je možné vymeniť za iný tovar či inú veľkosť až do 14 dní od doručenia. 
Zásielky zasielajte DOPORUČENE, nie na dobierku.
Do zásielky priložte originál faktúry alebo pokladničného dokladu.


Predávajúci podľa obchodných podmienok nezodpovedá za vady spôsobené najmä nasledovným užívaním: mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním), v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Adresa prevádzky:
Tóthová Judita
Baloň 52
930 08

Telefón: (+421) 0907917221 (Orange)
Email: info@jdonna.sk
Pracovná doba: Po-Pia 8:00 – 16:00 (obedná pauza 12:00 – 13:00)